Ciocia Basia on aktivistiryhmä, joka auttaa naisia tulemaan Puolasta Berliiniin raskaudenkeskeytykseen. Tapasin marraskuun lopulla yhden ryhmän perustajajäsenistä, Martynan. Artikkeli perustuu hänen haastatteluunsa.

Puolassa raskaudenkeskeytyksiä kontrolloidaan tiukasti

Abortti on Puolassa laiton lähes kaikissa tapauksissa. Laillista se on tällä hetkellä vain, mikäli kaksi lääkäriä toteaa, että raskauden jatkaminen vaarantaa naisen hengen tai sikiö on vakavasti epämuodostunut. Abortin voi saada myös, mikäli raskaus on saanut alkunsa rikollisesta teosta – mutta vain mikäli syyttäjä on varmentanut rikoksen. Kaikissa näissä tapauksissa vaaditaan myös huoltajien suostumus, jos kyseessä on alaikäinen henkilö. Vaikka jokin yllämainituista ehdoista täyttyisikin, ei nainen silti välttämättä saa aborttia, sillä lääkäreillä on oikeus kieltäytyä sen tekemisestä omaantuntoon vedoten. Tänä syksynä Puolassa syntyi ennennäkemätön protestiliike, kun hallitus teki esityksen aborttilainsäädännön kiristämisestä entisestään. Ehdotuksen mukaan abortti olisi laiton kaikissa tapauksissa, ja sen läpikäynyt nainen voisi joutua teostaan vankilaan. Lokakuun kolmantena päivänä, “mustana maanantaina”, kymmenet tuhannet puolalaisnaiset olivat lakonomaisesti poissa töistä ja opinnoista ja täyttivät Varsovan ja muiden puolalaiskaupunkien kadut mielenosoituksissa. Tukea osoitettiin myös kansainvälisesti – Helsingissäkin pidettiin samana päivänä tukimielenosoitus.

Ciocia Basia tarkoittaa puolaksi Barbara-tätiä. Barbara-tädin puhelinnumero kännykässä tai Facebook-sivu tietokoneen selaushistoriassa ei herätä epäluuloja. Ryhmän toiminta sai alkunsa, kun puolalainen Martyna muutti Berliiniin helmikuussa vuonna 2014. Hän tapasi silloin feministitapahtumassa naisen, jonka kanssa hän jakoi huolen puolalaisnaisten oikeuksista. Näihin aikoihin oli alkanut käydä ilmi, että Puolan tulli laittomasti pysäytti Puolaan postitse lähetettyjä raskauden keskeytykseen käytettyjä lääkkeitä. Abortin tekeminen lääkkeellisesti kotona on Puolassa ainakin toistaiseksi laillista. Rikosoikeudelliset seuraamukset koskevat vain lääkäriä tai muuta henkilöä, joka abortin suorittaisi toiselle. Lääkkeitä voi tilata internetin kautta, ja ne toimitetaan täysin laillisesti ja virallisesti Puolaan. Lääkkeiden toimittamisesta vastaavat Women on Waves ja Women Help Women -järjestöt. Nyt tämäkin vaihtoehto alkoi siis käydä hankalammaksi. Syntyi idea, että kenties jotkut abortin tarvitsevat naiset Puolasta voisivat tulla Berliiniin saamaan tarvitsemansa hoidon.

Ciocia Basian toiminta laajenee

Seuraavan vuoden ajan toimintaa aloiteltiin kahden hengen voimin. Tänä aikana Martyna ja hänen kumppaninsa loivat yhteyksiä raskaudenkeskeytyksiä tekeviin klinikoihin Berliinissä, naisia auttaviin järjestöihin Puolassa ja muihin aktivisteihin. Ensimmäisen vuoden ajan he auttoivat naisia julkisuudelta piilossa. Vuonna 2015 avattiin Ciocia Basian Facebook -sivu sekä julkistettiin puhelinnumero.

Apua tarvitsevat naiset löytävät Ciocia Basian yleensä internetin kautta tai puolalaisten, naisia auttavien kansalaisjärjestöjen kautta. Ryhmän toiminnan alkuaikoina naisia saapui Puolasta keskeytykseen yksi tai kaksi kuukaudessa, tällä hetkellä heitä tulee jopa kaksi viikossa. Mukana on myös naisia, joilla lain mukaan olisi oikeus aborttiin Puolassa, mutta jotka eivät ole löytäneet lääkäriä, joka sen suostuisi tekemään. Ciocia Basia hoitaa ajanvarauksen klinikalle ja järjestää raskaudenkeskeytystä varten Berliiniin tulevalle naiselle ilmaisen majoituksen. Ryhmän jäsenistä joku saattaa naisen klinikalle ja on tarvittaessa tukena. Myös tulkkaus järjestetään. Keskeytykset tehdään joko lääkkeellisesti tai kirurgisesti. Noin yksi kolmasosa autettavista naisista tarvitsee myös taloudellista tukea hoitokustannuksiin, ja tätä Ciocia Basia pyrkii mahdollisuuksien mukaan antamaan. Klinikka, jonka kanssa ryhmä tekee yhteistyötä, tarjoaa tietyille ryhmille alennusta hoitomaksuista ja on toiminnassaan solidaarinen naisten oikeuksista käytävän kamppailun kanssa.

Tällä hetkellä Ciocia Basian ydinryhmässä on 10–12 henkilöä. Taustoiltaan he ovat erilaisia. Osa ryhmän aktiiveista on anarkisteja, osa puoluepoliittisia vasemmistolaisia. Kaikkia yhdistää feminismi ja kamppailu naisten itsemääräämisoikeuden puolesta. Kukaan ryhmän jäsenistä ei ole terveydenhoitoalalla. Kukaan ei saa työstä palkkaa, vaan kaikki tekevät sitä vapaaehtoisina muiden töidensä ohella. Työmäärään nähden aktiiveja ei ole tarpeeksi. Yhteydenottoja puolalaisnaisilta tulee päivittäin. Puhelinpäivystystä hoidetaan vuoroissa, mutta ryhmän kaikilla jäsenillä on töitä asian parissa lähes joka päivä. Etenkin ryhmän puolankielentaitoisille jäsenille työ on erittäin raskasta, sillä he joutuvat hoitamaan puhelinpäivystyksestä suurimman osan. Ryhmään yritetään saada lisää toimijoita, etenkin puolankielentaitoisia. Viimeaikainen uutisointi Puolan aborttilainsäädännöstä ja protesteista on auttanut saamaan lisää kiinnostuneita mukaan.

Keskeytykseen saapuvien naisten samoin kuin ryhmän aktivistien yksityisyyden ja turvallisuuden säilyttämisen kanssa on oltava huolellisia. Sähköpostien salaamista eli kryptaamista ei Martynan mukaan voi kuitenkaan yhteyttä ottavilta naisilta vaatia. Ciocia Basia ei pidä toiminnastaan tilastoja, eikä autettuihin naisiin pidetä yhteyttä toimenpiteen jälkeen mikäli ei ole erityistä syytä. Naisten nimiä ei kysytä, ja halutessaan he voivat asioida myös klinikalla anonyymisti. Autettujen naisten yhteystiedot ja sähköpostikirjeenvaihto hävitetään parin kuukauden kuluttua toimenpiteestä.

Abortin jälkeen on käytävä lääkärillä jälkitarkastuksessa. Tämä on toistaiseksi hoitunut ongelmitta Puolassa. Koska itse lääkkeillä tai ulkomaisella klinikalla tehty abortti ei ole tällä hetkellä laiton, voivat naiset kertoa siitä lääkärille. Ongelmana puolalaislääkärien kanssa on se, että heidän tietonsa ja taitonsa raskaudenkeskeytyksen hoitamisessa ovat vanhentuneita. Lääkäreillä ei ole toimenpiteestä riittävästi kokemusta, ja Puolassa tehtävät abortit toteutetaan aina kaavintana.

Ruohonjuuritason toimintaa aborttioikeuden toteutumiseksi

Ciocia Basia ei ole rekisteröitynyt yhdistys. Martynan mukaan syy tähän on puhtaasti käytännöllinen – säätiöksi tai yhdistykseksi rekisteröityminen Saksassa on hankalaa ja byrokratian hoitamiseen menisi liikaa aikaa. Ainoa epävirallisesta toimintatavasta seurannut ongelma on virallisten rahalahjoitusten vastaanottaminen, mutta tämä on saatu kierrettyä ohjaamalla rahat Women Help Women -järjestön kautta. Martyna kertoo, että ihmiset tuntuvat luottavat ryhmään paremmin kun se on epävirallinen. Myös yhteistyö anarkisti- ja vasemmistoverkostojen kanssa on ollut näin helpompaa. Ryhmän toiminta on Saksassa laillista, joten ongelmia viranomaisten kanssa heillä ei ole ollut. Aborttipalveluiden mainostaminen tosin on Saksassa laitonta, joten vaikka Ciocia Basia ei tätä suoranaisesti tee niin on mahdollista että sen toiminta tulkittaisiin harmaalla alueella olevaksi.

Ciocia Basia toimii lahjoitusvarojen turvin, vaikkakaan ryhmän ydinporukalla ei jää aikaa rahankeruuseen. Ulkopuoliset ihmiset ja ryhmät, jotka haluavat tukea puolalaisnaisten oikeuksien toteutumista ja levittää sanaa, ovat itsenäisesti järjestäneet erilaisia tapahtumia varojen keräämiseksi. Ciocia Basialla on Paypal-tili jonka kautta heille voi lahjoittaa rahaa. Myös lahjoitusten saamista ovat edistäneet Puolasta viime aikoina esillä olleet uutiset.

Pro choice – valinnanvapauden puolesta, äärioikeistoa ja fundamentalismia vastaan

Martynan huolena on se, että Ciocia Basian on hyvin vaikea tavoittaa ja auttaa niitä naisia, jotka apua kenties kaikkein kipeimmin tarvitsisivat. Ne naiset, jotka ottavat ryhmään yhteyttä ja saapuvat Berliiniin aborttia varten, ovat etuoikeutettuja – he käyttävät internetiä, eivät pelkää matkustaa ulkomaille ja heillä on matkaan varaa. Puolassa etenkin maaseudulla asuvat naiset ovat erityisen huonossa asemassa – paikallisessa apteekissa ei aina myydä edes ehkäisyvalmisteita. Ciocia Basian aktivistien haaveena on, että he voisivat tulevaisuudessa auttaa tarvitsevia naisia myös matkakulujen kattamisessa.

Vaikka Puolassa tänä syksynä nähdyt suurprotestit lämmittivät Martynan mieltä, ei hän ole tulevaisuuden suhteen kovin toiveikas. Hän kertoo, kuinka ajatteli aluksi Ciocia Basia -projektin olevan vain väliaikainen. Loppua tarpeelle ryhmän toimintaan ei kuitenkaan näy. “Nationalistis-fundamentalistis-uskonnollisen valtion luomisen projekti etenee Puolassa”, Martyna sanoo. Puolan perustuslakiin halutaan kirjata “ihmisoikeuksien suojelu hedelmöityksestä luonnolliseen kuolemaan saakka”. Martynan mukaan suuri osa ihmisistä ei näe tämän korulauseen taakse. Kansalaiset ovat antaneet oikeistolaisten hallitusten viedä perusoikeuksiaan. Hallituksen harjoittama politiikka myös vaikuttaa suoraan siihen, kuinka monella naisella on tarve tehdä abortti. Jos esimerkiksi Down-lasten perheille olisi tarjolla yhteiskunnan taloudellista tukea, ei niin monen perheen olisi pakko päätyä keskeyttämään raskaus Down-epäilyn takia vain siksi, ettei heillä ole varaa hoitaa erityislasta. Tämän kaltaiset taloudelliset ongelmat koskettavat ensisijaisesti naisia, sillä puolalaisessa yhteiskunnassa kotiin jäävä vanhempi on lähes poikkeuksetta äiti. “En voi uskoa että me, kourallinen aktivisteja, joudumme toteuttamaan palvelua jonka saamisen pitäisi olla jokaisen perusoikeus ja jonka toteutumisesta hallituksen pitäisi olla vastuussa.” Puolassa on tällä hetkellä vireillä kristillisen järjestön esitys, joka haluaa kieltää ehkäisyn. Edistyksellisissä piireissä ehdotusta ei oteta vakavasti eikä sen läpimenoon uskota, mutta Martyna on varuillaan. “Pelkään, että parin vuoden päästä olemme kaduilla protestoimassa sen puolesta, että meillä olisi oikeus käyttää ehkäisyä.” Martyna on tarkkana siitä, ettei käytä aborttioikeuden vastustajista termiä “pro-life”, vaan “anti-choice”. Kyseessähän ei ole elämän puolustajien ja sen uhkaajien vastakkainasettelu, vaan naisten valinnanvapauden puolesta käytävä kamppailu.

Suomessakin on nähty kansalaisaloite sen puolesta, että lääkärit ja hoitajat saisivat omaantuntoon vedoten kieltäytyä suorittamasta raskaudenkeskeytystä, ja äärioikeisto on täälläkin nousussa. “Älkää koskaan antako viedä oikeuksianne. En ymmärrä, miten emme heränneet ajoissa siihen, miten vakava tilanne Puolassa oli”, Martyna varoittaa. Synkkien tulevaisuudennäkymien ja Ciocia Basian loputtomalta tuntuvat työmäärän keskellä on nähtävä myös se, mikä on hyvää. “Loppujen lopuksi en ole koskaan toiminut feministisessä ryhmässä, joka olisi saavuttanut näin paljon. Joka viikko olemme auttaneet muuttamaan jonkun naisen elämää paremmaksi. Hän on saanut tukea feministeiltä ja tietää, että sellaista on olemassa. Olemme mahdollistaneet sen, että edes tämän naisen oikeudet ovat toteutuneet.”

Ciocia Basian Facebook -sivu

Women Help Women

Women on Waves

Pin It on Pinterest

Share This